Kraftig ökning av nya bilar

I början på 2014 fick Sverige en kraftig uppgång av antalet nyregistretade bilar i Sverige på drygt 16% i jämförelse med januari 2013. Det handlar om 20 300 bilar enligt siffror från Trafikanalys. Troligen är slumpen orsak.

Nästan 61% är dieselbilar. Miljöbilar svarade för knappt 6% av nyregistreringarna. Drygt 68% av bilarna registrerades av företag och organisationer.

Läs mer på Stug Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: