Ökning av sysselsättningen sista kvartalet 2013

Det 4:e kvartalet 2013 ökade kraftigt sysselsättningen i landet. 4 708 000 personer i åldern 15-74 år var då sysselsatta. Jämfört med 4:e kvartalet 2012 var ökningen 63 000 personer.

Sysselsättningen  under 4:e kvartalet 2013 förbättrades. Under perioden arbetade 3598000 personer heltid, en ökning med 62 000 personer. Sysselsättningen har nettoökat med över 60 000 och arbetskraften med 40 000.

Arbetslösheten uppgick till 7,4%. Antalet långtidsarbetslösa i åldern 15-74 år var under fjärde kvartalet 2013 totalt 116 000 personer.

De branscher som står bakom sysselsättningsökningen var bla finansiell verksamhet, företagstjänster, offentlig förvaltning och restauranger. Även tillverkningsindustrin gick bättre.

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: