Positiva konjunktursignaler

När konjunkturindikatorerna den sk Barometerindikatorn presenterades av Konjunkturinstitutet framkom en att indikatorn ökade till 107,8  från 106,3. Indikatorn har stigit under längre tid. Nu är indikatornivån den högsta sedan juni 2011.

Branschindikatorerna visar att tillverkningsindustri, detaljhandel, privata tjänstenäringar och detaljhandel steg med nästan 4 enheter. Bygg- och anläggningsverksamhet samt hushåll gick ned en aning.  En problematisk sektor är tillverkningsindustrin. Indikatorn för detaljhandel steg 3,8 enheter i januari och ligger nästan 8 enheter över det historiska genomsnittet.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: