Stig Björne: Billigare lån

I spåren av Riksbankens sänkning av reporäntan faller marknadsräntorna som riktar sig mot hushållen. Under december så minskade de nya lånens genomsnittsränta från 1,62 till 2,54 procent (”nya avtal från monetära finansinstitut (MFI)”).

Stig Björne 

Detta kan främst härledas av att räntor på lån med bindningstid till och med 3 månader sjönk från 2,56 till 2,48 procent.

Den årliga tillväxttakten för hushållens lån låg på 4,9 procent vilket är samma takt som de senaste månaderna.

Hushållens lån hos bankerna med flera var 2 898 miljarder kronor, en ökning med 134 miljarder från december 2012. Den årliga tillväxttakten ligger på 5,3 procent. Bostadslånen hos bankerna m fl var 2 341 miljarder.

Hushållens konsumtionslån uppgick i december till 173 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 4,6 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

  Ränta, hushållens nya
låne-
avtal
Ränta, hushållens nya bolåne-avtal Tillväxt-takt, utlåning till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
dec -12 3,18% 2,97% 4,5% 2,88% 1,7%
nov -13 2,89% 2,62% 4,9% 2,74% 1,3%
dec -13 2,75% 2,54% 4,9% 2,73% 1,1%

Stig Björne 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: