Svenskt Näringslivs prognos för 2014

Organisationen Svenskt Näringsliv har nyligen presenterat en prognos för den ekonomiska utvecklingen för 2014. Återhämtningen i Sveriges ekonomi har påbörjats.

Den beror på en  ökad efterfrågan från hushållen och en gradvis förstärkning av den globala ekonomin. BNP-tillväxten beräknas bli 2,5% 2014. Näringslivets investeringar utvecklas svagt. Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel har vinstmarginalerna i företagen har försämrats. Trots hög arbetslöshet har företagen svårt att hitta rätt kompetens i tillräcklig utsträckning.

Läs mer på Stig Björne.com

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: