Archives for mars 2014

AKU februari 2014

Enligt senaste AKU som avser februari var arbetslösheten 8,1 procent. Trendmässigt är andelen arbetslösa ungefär på samma nivå eller möjligen svagt fallande. Trenden för antalet arbetslösa är något … [Read more...]

Riksbanken: Penningpolitiken under 2013

Riksbanken har presenterat sin rapport som heter ”Redogörelse för penningpolitiken”. Den tas fram inför en redovisning för riksdagens finansutskott. I denna konstaterar Riksbanken (återigen) att … [Read more...]

SCB-indikatorer

SCB senaste indikatorer redovisar en omfattande genomgång av den ekonomiska utvecklingen det sista kvartalet 2013 och bitvis helåret 2013. Den svenska ekonomin ”växlade upp” under 4:e kvartalet … [Read more...]

Stark nybilsförsäljning

I februari 2014 ökade nybilaregistreringen med drygt 18% i jämförelse med februari 2013 enligt Trafikanalys. Totalt nyregistrerades 22650 personbilar. Miljöbilar som drivs med gas, el och etanol … [Read more...]

Exporten 2013

2013 fanns det inga muntra siffror för den svenska exporten till utlandet. Totalt sett sjönk den svenska varuexporten med 7% samtidigt som varuimporten minskade med 6%. Totalt uppgick värdet av … [Read more...]

Sysselsättningen inom industrin minskar

Sista kvartalet 2013 ökade antalet anställda i landet med 1,3% till ca 4 300 000 personer i relation till tredje kvartalet, en trend av stigande sysselsättning alltså.  Inom den privata … [Read more...]

Nu tillverkas det aluminiumbåtar i Öregrund igen

Aluminiumbåtstillverkningen är tillbaka i Öregrund. På mässan Allt för sjön i början av mars lanserades Viggo X8, ett nytt fartvidunder i aluminium "Made in Öregrund". Bakom Viggo står Håkan … [Read more...]

Fortsatt låg inflation i februari

Inflationen i den svenska ekonomin var låg under februari. Mellan januari-februari 2014 steg KPI med i genomsnitt 0,4%. 2013 samma period var månadsförändringen också 0,4% Prishöjningar på … [Read more...]

Ökat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet i landet ökade mycket 2013. 2013 byggdes drygt 31 000 lägenheter enligt SCB, vilket är en ökning med när 50% i jämförelse med 2012 när 21 000 lägenheter byggdes. Flest påbörjade … [Read more...]

Befolkningsförändringar i kommunerna 2013

Under 2013 ökade befolkningen ökade i många svenska kommuner. Under 2013 var det bara 84 kommuner där befolkningen minskade medan den ökade i 206 kommuner. Störst ökning hade Sundbyberg i … [Read more...]

Detaljhandeln ökar

I löpande priser ökade försäljningen i detaljhandeln med 3,1% mellan januari 2013 och januari 2014. Dagligvaruhandeln ökade med 2,9% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,3%. HUI:s prognos för 2014 … [Read more...]

Befolkningsförändringar 2013

Kommuner som ökade sina befolkningar var Kalmar där man siktar på att bli 70 000 personer så småningom. Nästa alla kommuner som ökar gör det på grund av ett positivt flyttnetto. Undantagen är Kalmar, … [Read more...]

Bättre för hushållen

SCB har analyserat den ekonomiska utvecklingen för Sveriges hushåll. Den ekonomiska standarden under 2000-talet har ökat med 42%. Under 2000-talet har hushållens ekonomi förbättrats. Det är dock inte … [Read more...]

Stor befolkningsökning 2013

2014 ökade den svenska befolkningen. Ökningen är den största sedan 40-talet. Sveriges befolkning uppgick i slutet av året till 9 644 864 personer. Befolkningen har ökat med nästan 90 000 personer … [Read more...]

Ingen inflation

SCB har presenterat låga inflationssiffror för Sveriges ekonomi. Inflationstakten uppgick till ‑0,2% i januari 2014, en minskning sedan december 2013 då den var 0,1%. Sett på årsbasis så är det … [Read more...]