BNP fjärde kvartalet 2013

BNP tycks ha visat en väsentligt starkare utveckling än vad prognoserna pekat på under sista kvartalet 2013. Bruttonationalprodukten ökade med 3,1% jämfört med samma kvartal 2012. Enligt SCB ökade BNP för helåret 2013 med 1,5% i jämförelse med 2012.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: