BNP fjärde kvartalet 2013

Fjärde kvartalet 2013 hade svensk ekonomi god tillväxt. BNP ökade med 3,1% jämfört med 4:e kvartalet 2012.

Dagens Industri meddelade att SME Direkts prognos hade BNP stigit jämfört med motsvarande kvartal 2012 med 0,7 procent. Enligt SCB så ökade BNP för helåret 2013 med 1,5% i jämförelse med 2012.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: