Detaljhandeln ökar

I löpande priser ökade försäljningen i detaljhandeln med 3,1% mellan januari 2013 och januari 2014. Dagligvaruhandeln ökade med 2,9% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,3%.

HUI:s prognos för 2014 är att detaljhandeln kommer att ha en starkare utveckling än under helåret 2013.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: