Fortsatt låg inflation i februari

Inflationen i den svenska ekonomin var låg under februari. Mellan januari-februari 2014 steg KPI med i genomsnitt 0,4%. 2013 samma period var månadsförändringen också 0,4%

Prishöjningar på livsmedel, transporttjänster och paketresor bidrog uppåt. Uppgången motverkades av lägre räntekostnader. Förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna var oförändrat från januari. Minskade räntekostnader  och lägre priser på el var starkt bidragande till nedgången.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: