Högre skatteintäkter 2012/2013

2013 års taxering av 2012 års inkomster visade på en ökning av den beskattningsbara förvärvsinkomsten med knappt 70 miljarder kr. Totalt uppgår de beskattningsbara inkomsterna till 1 776 miljarder kr. 

Skatter och avgifter ökade med 3,6% . Skatter och avgifter efter reduktioner ökade med 18 miljarder kr.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: