Hushållens lån

Tillväxten av bankernas lån till hushållen var drygt 5% i januari 2014 samma som i december 2013. I slutet av januari var hushållens lån hos banker drygt 2,9 miljarder. Ökningen i jämförelse med januari 2013 uppgår till 136 miljarder. Ökningen av bostadslånen för samma period var 119 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 5,4 procent i januari.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: