Ökat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet i landet ökade mycket 2013. 2013 byggdes drygt 31 000 lägenheter enligt SCB, vilket är en ökning med när 50% i jämförelse med 2012 när 21 000 lägenheter byggdes.

Flest påbörjade lägenheter gällde flerbostadshus där ökningen var 55%. Lägenheter i småhus ökade med 18% . I tillägg skapades 3 200 nya lägenheter genom ombyggnation av flerbostadshus. Inte sedan 2005 har det påbörjats så många nya lägenheter.

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: