Riksbanken: Penningpolitiken under 2013

Riksbanken har presenterat sin rapport som heter ”Redogörelse för penningpolitiken”. Den tas fram inför en redovisning för riksdagens finansutskott. I denna konstaterar Riksbanken (återigen) att inflationen väsentligt har hållit sig under målet om 2 procents inflation. Riksbanken själv har definierat målet.

Stig Björne

”Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken har preciserat detta som ett mål för inflationen som innebär att den årliga förändringen av konsumentprisindex (KPI) ska vara 2 procent.”

Riksbanken pekar på att konjunkturen oväntat och kraftigt försvagades under slutet av 2011 och den höll i sig under 2012. Detta  bidrog till att inflationen blev låg under 2013 då KPI-inflationen enligt Riksbanken var 0 procent medan KPIF-inflationen (KPI med fast ränta – man drar alltså ifrån effekten av räntesänkningar) var 0,9 procent.

Riksbanken fortsätter med att ”Inflationsförväntningarna på lång sikt låg nära 2 procent, vilket visar att allmänheten har förtroende för inflationsmålet.” Man kan undra när inflationen senast var två procent, det var några år sedan och det lär dröja – även enligt Riksbanken själv innan den stiger. År 2015 tror man att inflationen enligt KPIF stiger till knappt två procent för att 2016 ligga på två procent enligt samma mått.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

  2012 2013  2014 2015 2016 
KPI 0,9 0,0 (-0,1) 0,6 (0,6) 2,5 (2,5) 3,0 (3,0)
KPIF 1,0 0,9 (0,8) 0,9 (1,0) 1,8 (1,8) 2,0 (2,0)
BNP 0,9 0,9 (0,9) 2,4 (2,5) 3,6 (3,7) 2,8 (2,8)
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 8,0 8,0 (8,0) 7,8 (7,8) 7,2 (7,1) 6,6 (6,5)
Reporänta, procent 1,5 1,0 (1,0) 0,7 (0,7) 1,4 (1,4) 2,4 (2,4)

Frågan är om händelserna i Ukraina och Ryssland betyder för utvecklingen det närmaste året. Allt beror väl på utvecklingen den närmaste tiden. Men oavsett lär det påverka inflationstrycket nedåt.

www.riksbank.se/Documents/Rapporter/RPP/2014/rap_rpp2013_140320_sve.pdf

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: