Stor befolkningsökning 2013

2014 ökade den svenska befolkningen. Ökningen är den största sedan 40-talet. Sveriges befolkning uppgick i slutet av året till 9 644 864 personer. Befolkningen har ökat med nästan 90 000 personer (88 971) sedan 2012.

Den stora befolkningsökningen beror till största del på ökad invandring. Antalet invandrare 2013 var rekordhögt. 115 845 personer flyttade till Sverige.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: