Tillväxtverket: Turismen ökar

Tillväxtverket rapporterar att turismen i Sverige växer trots att ekonomin i Europa är svag. Antalet övernattningar ökade med drygt 2%. Mest ökade övernattningar från besökare utanför Europa, men antalet övernattningar från de nordiska länderna minskade 2013.

Av boendeformerna var den största ökningen bland hotellen med en ökning om drygt 3%. Den starkaste utvecklingen visade Jönköpings län där logiintäkterna ökade med 9,7%.

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: