Ekonomin i landstingen 2013

De svenska Landstingen och regionerna hade 2013 ett negativt resultat på 1,8 miljarder kr vilket, en resultatförsämring på nära sju miljarder i jämförelse med året innan.

Resultatet försämrade berodde mycket på att diskonteringsräntan för beräkning av pensionsskulden sänkts. Det ledde till att de finansiella kostnaderna ökade med 8,4 miljarder och bidrog till ett negativt finansnetto. Det var bara fyra av rikets totalt 20 landsting och regioner som hade ett positivt resultat.

Landstingens skatteintäkter, intäkter från utjämningssystemet och generella statliga bidrag ökade med 3,9%.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: