Hållbara finanser på sikt?

Konjunkturinstitutet ger ut årliga beräkningar av hållbarheten i de offentliga finanserna inklusive S2-indikatorn, ett mått på hållbarheten i de offentliga finanserna. Institutet har genomfört en analys av hur förutsättningarna för de svenska offentliga finanserna ser ut ända fram till 2060.

Konjunkturinstitutet menar i sin analys att man inte ser någon ”förekomst av svårhanterliga obalanser”. Simuleringar visar att en skattehöjning om 2 procent (motsvarar 75 miljarder kronor) av BNP är tillräcklig för att skapa hållbarhet i de offentliga finanserna.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: