Konjunkturen i Stockholm

Stockholm går bättre. Handelskammaren har nyligen i mars presenterat sin konjunkturbarometer över utvecklingen i länet. Konjunkturen i huvudstadens län fortsatte att stärkas fjärde kvartalet 2013.

Konjunkturindikatorn ökar från 16 till 23, att jämföra med snittet på 12 år 2000. Detaljhandeln i Stockholm växer. Sällanköpsvaru­handeln fortsätter att öka nästan i dubbel takt. Livsmedelshandeln fortsätter att öka kraftigt. Tillverkningsindustrin växer snabbare än den har gjort på ett drygt år. Databranschen ökar också mycket kraftigt.

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: