Offentliga sektorns underskott

Enligt den senaste statistiken så uppvisade den svenska offentliga sektorn ett negativt finansiellt sparande om 40 miljarder kronor 2013 (mätt i enligt med EU:s konvergenskriterier).

Stig Björne

Mätt i relation till BNP var siffran minus 1,1 procent. År 2012 var underskottet i sparanden 19 miljarder kronor, så underskottet har alltså ökat något. Sverige ligger dock fortsatt mycket väl till vad gäller konvergenskriterierna (Medlemsländernas offentliga sparande inte får vara lägre än minus 3 procent och att bruttoskulden inte får vara högre än 60 procent av BNP).

Det offentligas bruttoskuld som andel av BNP har ökat från 38,3 procent av BNP 2012 till 40,6 procent 2013. Detta eftersom ökningen av skulden är större än ökningen av BNP 2013. Enligt SCB förklaras ökningen av skulden delvis av att Riksbanken lånade upp ytterligare 100 miljarder kronor från staten, som Riksgälden finansierade genom emission av obligationer i utlandet.

Offentliga sektorns sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier

Miljarder kronor 2010 2011 2012 2013
BNP 3 337,5 3 480,5 3 549,7 3 634,4
Finansiellt sparande 9,8 5,6 -19,7 -40,4
I procent av BNP (%) 0,3 0,2 -0,6 -1,1
Bruttoskuld 1 316,4 1 345,2 1 360,3 1 474,7
I procent av BNP (%) 39,4 38,6 38,3 40,6

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: