Statistikskolan

Statistiska Centralbyrån har i en mycket artikel om statistiken på arbetsmarknadsdata skrivit om de två vanliga måtten på arbetslöshet.

Dels finns den officiella arbets­lösheten som mäts av SCB:s AKU-mått och dels Arbets­förmed­lingens statistik över registrerade arbetslösa. Målet är olika för de två ”statistiksorterna” och metoderna är skilda.

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: