Tillväxtanalys: Fler konkurser 2013

2013 ökade företagskonkurserna med drygt 3% i jämförelse med 2012 enligt Tillväxtanalys. Totalt begärdes ca 7 700 företag konkurs.  Antal anställda som drabbades var cirka26 000 personer.

Det var en markant ökning av AB:s som var inblandat i konkurser. Antalet konkurser gällande handelsbolag minskade med 5,6% och bland enskilda firmor minskade konkurserna förra året med hela 7,5%. Byggsektorn hade flest konkurser. 

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: