Fortsatt ökning av detaljhandeln

Omsättningen i detaljhandeln ökade i mars 2014 med 1,5% i löpande priser jämfört med mars 2013. Dagligvaruhandeln backade med drygt 5% och sällanköpshandeln ökade med drygt 8%.

Orsaken till den stora skillnaden var att påsken inföll i mars 2013 och i april år 2014. Analysföretaget HUI Research betonar att ökningen i mars är något mindre än januari och februari. De mer kapitaltunga elektronik- tv- och datorbranscherna fortsätter att utvecklas starkt. HUI bedömer att detaljhandelns utveckling för helåret 2014 spås landa på en tillväxt om 3 procent för den totala detaljhandeln.

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: