Konjunkturinstitutets barometer

Konjunkturinstitutet presenterade sin Barometer eller rättare sagt Barometerindikator för konjunkturutvecklingen (Stämningsläget i svensk ekonomi mäts med Barometerindikatorn.

Stig Björne

Det är en sammanvägning av de frågor som ingår i konfidensindikatorerna för företag och hushåll. Samtliga nettotal som ingår säsongsrensas och standardiseras så att de får samma medelvärde och standardavvikelse, innan de vägs samman.) Läs mer på www.konj.se om metodologin.

Barometerindikatorn steg 1,5 enheter i april, från 101,1 i mars till 102,6. Uppgången kommer efter att denna har minskat under början av året i januari och februari. Bakom utvecklingen ligger att indikatorerna för tillverkningsindustri och detaljhandel har ökat (det känns ju förhoppningsfullt att just tillverkningsindustrin ”säger” att den går bättre).

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg 3,2 enheter i april efter en minskning på drygt 7 enheter under de två föregående månaderna och ligger nu över genomsnittet. Det var svaren på frågorna om orderstockens storlek var positiv och produktionsplanerna justerades upp.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 2,7 enheter i april och ligger betydligt över det historiska genomsnittet. Detta bekräftar utvecklingen av bland annat den ökade omsättningen och volymutvecklingen i branschen.

Däremot som backade hushållens något i april och ligger nu strax under det historiska genomsnittet. Tre av de fem ingående frågorna bidrog negativt i april. Den negativa förändringen var störst när det gäller synen på svensk ekonomi om 12 månader och bedömningen av svensk ekonomi i nuläget

Bransch

Max-värde

Min-värde

Feb 2014

Mar 2014

Apr 2014

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,0

69,1

104,1

101,1

102,6

1,5

+

Konfidensindikatorer

   Totala näringslivet

120,0

69,2

106,6

103,5

105,2

1,7

+

   Tillverkningsindustri

119,1

65,8

103,3

99,5

102,7

3,2

+

   Bygg- och anläggningsverksamhet

122,7

80,4

103,5

99,5

99,6

0,1

=

   Detaljhandel

125,1

67,9

106,2

106,0

108,7

2,7

+

   Privata tjänstenäringar

118,7

72,6

105,8

103,5

103,7

0,2

+

   Hushåll

120,1

48,8

100,3

99,6

99,0

-0,6

Makroindex

120,9

72,0

103,9

100,9

98,1

-2,8

Mikroindex

118,2

44,5

96,1

98,0

96,8

-1,2

Hushållens inflationsförväntningar (12 månaders sikt)

1,0

0,9

1,1

0,2

Hushållens ränteförväntningar

   1 års sikt

2,88

2,89

2,86

-0,03

   2 års sikt

3,33

3,39

3,29

-0,10

   5 års sikt

3,86

4,04

3,89

-0,15

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: