Archives for juni 2014

Hushållens konsumtion ökade

Sedan april förra året har hushållens konsumtion ökat med 4,5 procent till april 2014 (korrigerat för kalendern vilket är extra viktigt i år då påsken var i april och var i mars förra året). På … [Read more...]

Stig Björne: Ökade kostnader i kommunsektorn

Kostnadstrycket i den primärkommunala sektorn har ökat från 2012 till 2013. Och det är inte i bara en sektor som kostnaderna ökar utan i kronor per invånare gäller det samtliga verksamheter (som de är … [Read more...]