Stig Björne Ekonomi

Stig Björne skriver om ekonomi, finans och börsen i Sverige.

Fortsatt tillförsikt hos hushållen

De svenska hushållens konsumtion växte med 2,5 procent under augusti 2014 jämfört med augusti 2013. Den senaste månaden - juli till augusti - ökade konsumtionen med en knapp procent. Stig Björne De … [Read more...]

Bättre i svensk ekonomi – ett statistiskt perspektiv

SCB har presenterat Sveriges ekonomi i ett statistiskt perspektiv som sammantaget visar på utvecklingen i svensk ekonomi under det andra kvartalet. Den visar att aktiviteten i den svenska ekonomin … [Read more...]

Offentliga sektorns underskott

Enligt den senaste statistiken så uppvisade den svenska offentliga sektorn ett negativt finansiellt sparande om 40 miljarder kronor 2013 (mätt i enligt med EU:s konvergenskriterier). Stig … [Read more...]

Riksbanken: Penningpolitiken under 2013

Riksbanken har presenterat sin rapport som heter ”Redogörelse för penningpolitiken”. Den tas fram inför en redovisning för riksdagens finansutskott. I denna konstaterar Riksbanken (återigen) att … [Read more...]

Fortsatt låg inflation i februari

Inflationen i den svenska ekonomin var låg under februari. Mellan januari-februari 2014 steg KPI med i genomsnitt 0,4%. 2013 samma period var månadsförändringen också 0,4% Prishöjningar på … [Read more...]

Bättre för hushållen

SCB har analyserat den ekonomiska utvecklingen för Sveriges hushåll. Den ekonomiska standarden under 2000-talet har ökat med 42%. Under 2000-talet har hushållens ekonomi förbättrats. Det är dock inte … [Read more...]

Ingen inflation

SCB har presenterat låga inflationssiffror för Sveriges ekonomi. Inflationstakten uppgick till ‑0,2% i januari 2014, en minskning sedan december 2013 då den var 0,1%. Sett på årsbasis så är det … [Read more...]

BNP fjärde kvartalet 2013

Fjärde kvartalet 2013 hade svensk ekonomi god tillväxt. BNP ökade med 3,1% jämfört med 4:e kvartalet 2012. Dagens Industri meddelade att SME Direkts prognos hade BNP stigit jämfört med motsvarande … [Read more...]

Hushållens lån

Tillväxten av bankernas lån till hushållen var drygt 5% i januari 2014 samma som i december 2013. I slutet av januari var hushållens lån hos banker drygt 2,9 miljarder. Ökningen i jämförelse med … [Read more...]

Högre skatteintäkter 2012/2013

2013 års taxering av 2012 års inkomster visade på en ökning av den beskattningsbara förvärvsinkomsten med knappt 70 miljarder kr. Totalt uppgår de beskattningsbara inkomsterna till 1 776 miljarder … [Read more...]

Nordic Outlook – Ekonomin visar styrka

Svenska Enskilda Bankens Nordic Outlook visar en solid bild av den ekonomiska utvecklingen för Sverige. Ekonomin visar styrka, starkare arbetsmarknad och positiva hushåll, men fortsatt tufft för … [Read more...]

Ingen förändring av reporäntan

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad i ljsuet av den tidigare sänkningen i december. Riksbanken tror på en fortsatt låg inflation. Reporäntan måsta därför vara fortsatt låg för att inflationen … [Read more...]

Svenskt Näringslivs prognos för 2014

Organisationen Svenskt Näringsliv har nyligen presenterat en prognos för den ekonomiska utvecklingen för 2014. Återhämtningen i Sveriges ekonomi har påbörjats. Den beror på en  ökad efterfrågan … [Read more...]

Fortsatt prisuppgång på bostäder

Huspriserna fortsätter att stiga. Även perioden november 2013 till januari 2014 steg priserna med 1 % i jämförelse med augusti – oktober 2013. Över ett år var ökningen till 4% för hela … [Read more...]

Slutliga inkomster och skatter för 2012

SCB:s data över de slutliga inkomsterna och skatterna för 2012 visar att under 2012 så låg medianinkomster på knappt 280 000 en ökning med 2,2%. Medianinkomsten har ökat med 20% under de senaste 12 … [Read more...]