Högre skatteintäkter 2012/2013

2013 års taxering av 2012 års inkomster visade på en ökning av den beskattningsbara förvärvsinkomsten med knappt 70 miljarder kr. Totalt uppgår de beskattningsbara inkomsterna till 1 776 miljarder … [Read more...]

Nordic Outlook – Ekonomin visar styrka

Svenska Enskilda Bankens Nordic Outlook visar en solid bild av den ekonomiska utvecklingen för Sverige. Ekonomin visar styrka, starkare arbetsmarknad och positiva hushåll, men fortsatt tufft för … [Read more...]

Ingen förändring av reporäntan

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad i ljsuet av den tidigare sänkningen i december. Riksbanken tror på en fortsatt låg inflation. Reporäntan måsta därför vara fortsatt låg för att inflationen … [Read more...]

Svenskt Näringslivs prognos för 2014

Organisationen Svenskt Näringsliv har nyligen presenterat en prognos för den ekonomiska utvecklingen för 2014. Återhämtningen i Sveriges ekonomi har påbörjats. Den beror på en  ökad efterfrågan … [Read more...]

Fortsatt prisuppgång på bostäder

Huspriserna fortsätter att stiga. Även perioden november 2013 till januari 2014 steg priserna med 1 % i jämförelse med augusti – oktober 2013. Över ett år var ökningen till 4% för hela … [Read more...]

Slutliga inkomster och skatter för 2012

SCB:s data över de slutliga inkomsterna och skatterna för 2012 visar att under 2012 så låg medianinkomster på knappt 280 000 en ökning med 2,2%. Medianinkomsten har ökat med 20% under de senaste 12 … [Read more...]

Bättre för de flesta sedan 90-talet

Statistiska Centralbyrån rapporterar att den ekonomiska utvecklingen för en vanlig svensk barnfamilj från år 1997 och framåt har fått högre inkomst­standard under 2000-talet. Antalet barn i familjer … [Read more...]

Stockholmsbörsen

SvD har studerat Stockholmsbörsens utveckling över ett flera årtionden Stockholmsbörsen närmar sig i början på 2014 ”all-time-high” igen efter föregående topp från i juli 2007. SvD skriver om de … [Read more...]

Stig Björne: Lägre bolagsskatter i landet – Globaliseringen vill det

Konjunkturinstitutet har sett över bolagsskatternas utveckling ur ett internationellt perspektiv. Den globaliserade ekonomin har medfört att skattebaser (kapital och högutbildad arbetskraft) rört sig … [Read more...]

Stark utveckling i detaljhandeln

En studie utförd av HUI Research visar att försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 4,5 procent november 2013 jämfört med november förra året. Ökningen stod sällanköpshandeln förpå 6,6%. Under … [Read more...]