Stig Björne: Billigare lån

I spåren av Riksbankens sänkning av reporäntan faller marknadsräntorna som riktar sig mot hushållen. Under december så minskade de nya lånens genomsnittsränta från 1,62 till 2,54 procent (”nya avtal … [Read more...]

Utrikeshandeln med varor gav överskott på 1,4 miljarder kr

Den svenska utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,4 miljarder kronor under december 2013 vilket är mer än samma månad året innan då överskottet endast uppgick till 0,3 miljarder kronor. … [Read more...]

Stig Björne: Arbetsmarknadsåret 2013

Under 2013 så vände arbetsmarknaden upp något i jämförelse med 2012 – trots internationell skakig ekonomisk utveckling. Ljuspunkter finns i t ex USA och England men generellt har 2013 inte var ett år … [Read more...]

Bra för modebranschen

Man har ju talat om det svenska ”modeundret” (musiundret också för övrigt). Och det fortsätter gå bra för den svenska modebranschen med rejäla tillväxtsiffror. Stig Björne Under 2012 uppgick … [Read more...]

Boprisindikatorn

SEB:s senaste version av sin Boprisindikator (januari) pekar på en mindre positiv syn på bostadsmarknadens utveckling från hushållen. Boprisindikatorn faller med fyra enheter till 49. Stig … [Read more...]

Bättre för företagen

I november ökade produktionen i de svenska företagen med två procent i relation till oktober (med hänsyn tagen till säsong). Det är ett hyggligt anmärkningsvärt starkt resultat då ökningen inte har … [Read more...]

Rekord för flygtrafiken

Flygtrafiken till och från svenska flygplatser ökar allt mer. För år 2013 slogs ett nytt rekord då drygt 33 miljoner resenärer reste från eller till någon av Swedavias (tidigare Luftfartsverket) tio … [Read more...]

Stig Björne om Sveriges demografiska utmaningar

Stig Björne du var tidigare VD för EuroFutures (numera Sweco EuroFutures) som är ett ledande företag inom regional utveckling. Hur ser du på den demografiska utvecklingen i Sverige med snabbt växande … [Read more...]

Svensk ”sparlåga” snart över

Det tror Handelsbanken i sin senaste analys och prognos över utvecklingen i Sverige och internationellt. Svensk BNP-tillväxt har varit svag sedan 2011, i genomsnitt på låga 1,3 procent under 2012 och … [Read more...]

SEB:s bedömning

Även SEB har kommit med en bedömning av den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Man menar att USA står inför en starkt ökande BNP på runt 3,5 procent under åren 2014-2015. Stig Björne Man menar … [Read more...]

Handelsbanken: Svensk ”sparlåga” snart över

Det tror Handelsbanken i sin senaste analys och prognos över utvecklingen i Sverige och internationellt. Svensk BNP-tillväxt har varit svag sedan2011, i genomsnitt på låga 1,3 procent under 2012 och … [Read more...]