Bostadsbyggandet

En alltid aktuell politisk fråga i landet är bostadsbyggandet som varit för lågt under flera år i stora delar av landet och det har drivit upp priserna på bostäder vilket i sin tur medfört att … [Read more...]

Regeringen om ”Vårproppen”

Regeringen la fram vårpropositionen i ett läge när man är pressad av opinionssiffrorna och har ett begränsat utrymme för reformer. Enligt förslaget ska statens inkomster öka genom att minska avdraget … [Read more...]

Arbetskraftsförsörjningen har framtida problem

SCB:s demografiska prognoser för Tjänstemännens centralorganisation kring arbetskraftsförsörjning visar att de demografiska problemen ökar där stora delar av landet får svårt att finansiera den … [Read more...]

Stockholm – Fortsatt stark befolkningsökning

En prognos sammanställd av Handelskammaren visar att Stockholms län förväntas växa ännu snabbare än föregående prognoser.  Bedömningen pekar på att befolkningen kommer att öka med drygt 30 procent … [Read more...]

Kraftigt ökad nybilsförsäljning i mars

I mars 2014 ökade nybilsförsäljningen med 22,3 procent i jämförelse med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 29 500 personbilar, enligt Trafikanalys. Personbilar som kan drivas med el, … [Read more...]

Arbetslösheten minskar

Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik fortsätter arbetslösheten att minska. Det mäts som inskrivna arbetslösa.  Antalet inskrivna arbetslösa var 404 000 personer i slutet av februari vilket … [Read more...]

AKU februari 2014

Enligt senaste AKU som avser februari var arbetslösheten 8,1 procent. Trendmässigt är andelen arbetslösa ungefär på samma nivå eller möjligen svagt fallande. Trenden för antalet arbetslösa är något … [Read more...]

Befolkningsförändringar i kommunerna 2013

Under 2013 ökade befolkningen ökade i många svenska kommuner. Under 2013 var det bara 84 kommuner där befolkningen minskade medan den ökade i 206 kommuner. Störst ökning hade Sundbyberg i … [Read more...]

Detaljhandeln ökar

I löpande priser ökade försäljningen i detaljhandeln med 3,1% mellan januari 2013 och januari 2014. Dagligvaruhandeln ökade med 2,9% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,3%. HUI:s prognos för 2014 … [Read more...]

Stor befolkningsökning 2013

2014 ökade den svenska befolkningen. Ökningen är den största sedan 40-talet. Sveriges befolkning uppgick i slutet av året till 9 644 864 personer. Befolkningen har ökat med nästan 90 000 personer … [Read more...]

Fler sysselsatta januari 2014

Enligt AKU ökade antalet sysselsatta i Sverige i januari 2014 med 41000 personer  jämfört med januari 2013. Antal sysselsatta var runt 4 620 000. Antalet anställda 4 145 000. Antalet fast … [Read more...]

Inköpscheferna positiva

Swedbank och Silf har publicerat ”PMI total” som ökade med över fyra enheter under januari till 56,4. Orderingång svarade för det största positiva bidraget och förklarar drygt halva uppgången av … [Read more...]

Positiva konjunktursignaler

När konjunkturindikatorerna den sk Barometerindikatorn presenterades av Konjunkturinstitutet framkom en att indikatorn ökade till 107,8  från 106,3. Indikatorn har stigit under längre tid. Nu är … [Read more...]

Koldioxidutsläppen ökar inte i Sverige

SCB har analyserat koldioxidutsläppen i Sverige. Utsläppen har samvarierat med utvecklingen av BNP, men 1993-2013 har sambandet brutits och utsläppen ligger ganska stilla trots att ekonomin … [Read more...]

Fortsatt minskning av utrikeshandeln

Sveriges överskott i handeln med omvärlden förblir bra. I november 2013 låg överskottet på ca fyra miljarder kr. Varuexporten under november låg på 94,5 miljarder kr.  Värdet på den svenska … [Read more...]