Stig Björne – Bilbibliotek: myndigheter

Bilderna kommer från Wikipedia eller organisationernas pressidor

Arbetsförmedlingen, Stig Björne

SCB, Stig Björne

Energimyndigheten, Stig Björne

Tillväxtverket, Stig Björne

tillväxtanalys, stig björne

 

EU stig björne

Tillväxtverket, Stig Björne