Stig Björne

Stig Björne Stig Björne (född 1969) är VD för bolaget SKBNU AB som vill utveckla näringslivet i Oskarshamns kommun och Östhammars kommun.

Stig Björne har arbetat med tillväxtfrågor och analys i många år. Innan han rekryterades till SKBNU AB arbetade han som konsult på Sweco Eurofutures, ett bolag specialiserat på utvärderingar och analyser av regional utveckling. Björne var även VD på Sweco Eurofutures.

”Vi vill locka hit kompetent arbetskraft nu och även i framtiden. För att lyckas krävs ett vitalt näringsliv, bra infrastruktur och goda kommunikationer. Det är tre  faktorer som är viktigt för på moderbolaget att bidra med.”

 

Stig Björne kommer från Umeå, där han utbildade sig till ekonom vid Handelshögskolan. Stig Björne bor idag i Stockholm.

Stig Björne i pressen och radio

SR.se (radio): Björne ny VD
Barometern: Stig Björne blir VD för nytt utvecklingsbolag
Energikanalen: Stig Björne utsedd till VD
Nyheterna.net: Stig Björne ska sköta mervärdet
Byggindustrin: Stig Björne VD för näringslivsutvecklingsbolag
Östran: SKBNU AB blir en hjälpande hand för satsande företag

Pressreleaser
MyNewsdesk: Stig Björne utsedd till VD för näringslivsutvecklingsbolag
Presskontakt: Stig Björne utsedd till VD för näringslivsutvecklingsbolag
SKB: Stig Björne utsedd till VD för näringslivsutvecklingsbolag

Exempel på uppdrag

  • 1994-2001: Omvärldsanalys för Hultsfred, Oskarshamn, Östhammar, Nyköping
  • 1996-1999: The Baltic Sea Region (analyser), Föreningssparbanken
  • 1997-1998: Analys av HH-regionen, Helsingborgs och Helsingörs kommuner
  • 2001-2002: Lokalisering av Alecta till Umeå, Umeå kommun
  • 2002-2005: Företagsetableringar i Umeå, Umeå kommun
  • 2003: Pendling i Umeå-regionen, Umeå kommun
  • 2005: Lokaliseringsutredningen, KPMG och Regeringskansliet
  • 2007: Organisation för platsmarknadsföring, Örebro kommun
  • 2008: Samhällsekonomisk bedömning av Fanerduns investering i Kalmar, Kalmar kommun
  • 2008: Utvärdering av Umeå Filmfestival, Umeå kommun