Arbetslösheten minskar något

Både AKU och Arbetsförmedlingen (AF) har ny statistik över utvecklingen på arbetsmarknaden som visar att arbetslösheten fortsätter att minska långsamt. Antalet arbetssökande hos AF i januari var … [Read more...]

Fortsatt svagt på arbetsmarknaden

De senaste siffrorna för arbetslösheten (juni 2013) visar att utvecklingen på arbetsmarknaden är fortsatt svag. Nära 390 000 personer var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. … [Read more...]

Stabilt på arbetsmarknaden

Under april månad 2013 var 16,000 fler personer arbetslösa jämfört med samma månad 2012. Totalt var antalet arbetslösa c:a 400 000 eller 8,5% av den ”registerbaserade” arbetskraften enligt … [Read more...]

Arbetsförmedlingen om 2012 på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen visade upp ett gott resultat i årsrapporten för 2012. Under året hade Arbetsförmedlingen 22 miljoner kundkontakter och gav möjlighet för 549 000 inskrivna att få ett arbete.  Hos … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Svagt ökande arbetslöshet

Från januari 2012 till januari 2013 är 17 000 fler arbetslösa, totalt 423 000 personer, vilket motsvarar 8,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Av de arbetslösa (enligt Arbetsförmedlingen) … [Read more...]

Stig Björne: Jobben 2013

Arbetsförmedlingen har presenterat rapporten ”Var finns jobben?”, som tar upp vilka yrken som kommer att vara svårast att rekrytera till och vilka yrkeskategorier där det finns mest tillgänglig … [Read more...]

Varsel leder inte alltid till uppsägning

År 2012 varslades 66 000 personer om uppsägning från och med januari till och med november. Varslen sker som regel i företag som drar ned på verksamheten. Och vad gäller olika branscher är det … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Färre varsel än befarat

Arbetsförmedlingen senaste statistik för arbetsmarknaden visar att arbetsmarknadsläget fortsatte att försvagas under december 2012 räknat på att det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade till … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Varslen på arbetsmarknaden förblir höga

Arbetsmarknaden fortsatt låg enligt siffror från Arbetsförmedlingen (AF). Varslen ligger på liknande nivå som  vid 2008-2009 års ekonomiska kris. BNP i Sverige minskade med 5% år 2009, men det var … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Tuffare på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknadens utveckling åren 2013-2014 visar att arbetslösheten stiger till 8,4% år 2013 och 8,5% år 2014. Under 2012 låg arbetslösheten på 7,8%. Text: Stig … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknaden försvagas varslen ökar

Svensk arbetsmarknad dalar. Varslen har ökat de senaste månaderna i jämförelse med förra året. Nyligen kom de senaste siffrorna vad gäller uppsägningar och läget på arbetsmarknaden från … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknaden försämras – varslen ökar

Arbetsförmedlingen har kommit med sin senaste arbetsmarknadsstatistik och det gäller september månad. Arbetsmarknaden försvagades i september. Det syns en tydlig uppgång av antalet personer som … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: nivån på arbetslösheten stabiliseras

Färska siffror från Arbetsförmedlingen (AF) visar att arbetslöshetsnivån stabiliseras på relativt höga nivåer. Vid augusti månads 2012 slut var totalt 389000 personer arbetslösa (öppet arbetslösa … [Read more...]

Var finns de nya jobben?

Arbetsförmedlingen har kommit med en ny analys kring var de nya jobben kommer att finnas under 2012 och 2013. Arbetsförmedlingen pekar på att bli fler jobb inom teknik, data, restaurang och service. I … [Read more...]

Stig Björne: Var finns de nya jobben?

Arbetsförmedlingen har kommit med en ny analys kring var de nya jobben kommer att finnas under 2012 och 2013. Arbetsförmedlingen pekar på att bli fler jobb inom teknik, data, restaurang och service. I … [Read more...]