Stig Björne: AKU kvartal 4

Sysselsättningen i Sverige ökade under det fjärde kvartalet 2012. Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år uppgick till 4 658 000 vilket är 30 000 fler jämfört med samma kvartal 2011. Antalet … [Read more...]

Stig Björne: Hyggligt stabil arbetsmarknad i december (AKU)

Fler sysselsatta men industrin minskar SCB:s Arbetskraftsundersökning har presenterats för december 2012. Den visar något förvånande att antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 663 000 i … [Read more...]