Ökad sysselsättning

SCB:s senaste Arbetskraftsundersökning (AKU) visar att sysselsättningen fortsätter att öka. I augusti 2013 var 4 766 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Det är en ökning med knappt 50 000 personer. … [Read more...]

Arbetsmarknaden stabil enligt AKU

Det förekom inga större förändringar på den svenska arbetsmarknaden i början på 2013. I februari uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 597 000. Det totala antalet arbetslösa var mindre … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Tuffare på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknadens utveckling åren 2013-2014 visar att arbetslösheten stiger till 8,4% år 2013 och 8,5% år 2014. Under 2012 låg arbetslösheten på 7,8%. Text: Stig … [Read more...]