Arbetslösheten minskar

Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik fortsätter arbetslösheten att minska. Det mäts som inskrivna arbetslösa.  Antalet inskrivna arbetslösa var 404 000 personer i slutet av februari vilket … [Read more...]

Arbetslösheten minskar något

Både AKU och Arbetsförmedlingen (AF) har ny statistik över utvecklingen på arbetsmarknaden som visar att arbetslösheten fortsätter att minska långsamt. Antalet arbetssökande hos AF i januari var … [Read more...]

Ökning av sysselsättningen sista kvartalet 2013

Det 4:e kvartalet 2013 ökade kraftigt sysselsättningen i landet. 4 708 000 personer i åldern 15-74 år var då sysselsatta. Jämfört med 4:e kvartalet 2012 var ökningen 63 000 … [Read more...]

Stig Björne: Fler jobb – Ser bra ut för sysselsättningen i Sverige

Under ett antal månader har den ökat och i november månads AKU så visar den en fortsatt ökning inte minst på årsbasis. Från november 2012 har sysselsättningen ökat med hela 75 000 (motsvara … [Read more...]

Riksbankens prognos för svensk ekonomi

Riksbanken har i samband med sin penningpolitiska rapport presenterat sin prognos över den ekonomiska utvecklingen med mera för de kommande åren. Bland annat bedömer man att arbetslösheten kommer att … [Read more...]

Sysselsättningen: Fler jobb men hög arbetslöshet

Den svenska ekonomin står emot emot den svaga konjunkturen i omvärlden och sysselsättningen de närmaste åren bedöms öka enligt AF. Sysselsättningen förutspås öka med 68,000 personer på två … [Read more...]

Arbetslösheten ökade och fler sysselsatta

Sysselsättningen ökar till 4,642,000 personer vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65% för befolkningen i åldern 15-74 år enligt statistik från AKU, SCB. Mängden sysselsatta kvinnor ökade med … [Read more...]

AKU mars – arbetslösheten ökade

Enligt AKU ökade arbetslösheten med 0,8% i jämförelse med mars 2012. Antalet sysselsatta i mars 2013 i åldern 15-74 uppgick till 4 643 000. Antalet arbetslösa uppgick till 448 000, vilket motsvarar en … [Read more...]

Arbetsmarknaden åt två håll – Arbetslösheten 8,4%

Januari 2013 var ca 4,6 miljoner svenskar i åldern 15-74 år sysselsatta. I jämförelse med samma månad 2012 har det skett en ökning med ca 60 000 personer. Totalt var det drygt 420 000 vilket ger en … [Read more...]

Stig Björne: AKU kvartal 4

Sysselsättningen i Sverige ökade under det fjärde kvartalet 2012. Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år uppgick till 4 658 000 vilket är 30 000 fler jämfört med samma kvartal 2011. Antalet … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: nivån på arbetslösheten stabiliseras

Färska siffror från Arbetsförmedlingen (AF) visar att arbetslöshetsnivån stabiliseras på relativt höga nivåer. Vid augusti månads 2012 slut var totalt 389000 personer arbetslösa (öppet arbetslösa … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten biter sig fast

Arbetsförmedlingens prognos för de kommande åren 2012–2013 pekar på att antalet med arbete kommer att öka med 5000 personer år 2012 och med 15000 personer år 2013. Det är med andra ord ingen stor … [Read more...]