Stig Björne: Hyggligt stabil arbetsmarknad i december (AKU)

Fler sysselsatta men industrin minskar SCB:s Arbetskraftsundersökning har presenterats för december 2012. Den visar något förvånande att antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 663 000 i … [Read more...]

Stig Björne: Jobben 2013

Arbetsförmedlingen har presenterat rapporten ”Var finns jobben?”, som tar upp vilka yrken som kommer att vara svårast att rekrytera till och vilka yrkeskategorier där det finns mest tillgänglig … [Read more...]