AKU februari 2014

Enligt senaste AKU som avser februari var arbetslösheten 8,1 procent. Trendmässigt är andelen arbetslösa ungefär på samma nivå eller möjligen svagt fallande. Trenden för antalet arbetslösa är något … [Read more...]

Stig Björne: Arbetsmarknadsåret 2013

Under 2013 så vände arbetsmarknaden upp något i jämförelse med 2012 – trots internationell skakig ekonomisk utveckling. Ljuspunkter finns i t ex USA och England men generellt har 2013 inte var ett år … [Read more...]

Fortsatt svagt på arbetsmarknaden

De senaste siffrorna för arbetslösheten (juni 2013) visar att utvecklingen på arbetsmarknaden är fortsatt svag. Nära 390 000 personer var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. … [Read more...]

Omställning och förnyelse på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden är långt ifrån statisk. Att antalet jobb som finns är desamma jobb som fanns året eller åren innan. Dynamiken på arbetsmarknaden och i näringslivet är stor. Varje år etableras ett … [Read more...]

Stabilt på arbetsmarknaden

Under april månad 2013 var 16,000 fler personer arbetslösa jämfört med samma månad 2012. Totalt var antalet arbetslösa c:a 400 000 eller 8,5% av den ”registerbaserade” arbetskraften enligt … [Read more...]

Arbetsmarknaden stabil enligt AKU

Det förekom inga större förändringar på den svenska arbetsmarknaden i början på 2013. I februari uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 597 000. Det totala antalet arbetslösa var mindre … [Read more...]

Arbetsförmedlingen om 2012 på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen visade upp ett gott resultat i årsrapporten för 2012. Under året hade Arbetsförmedlingen 22 miljoner kundkontakter och gav möjlighet för 549 000 inskrivna att få ett arbete.  Hos … [Read more...]

Arbetsmarknaden åt två håll – Arbetslösheten 8,4%

Januari 2013 var ca 4,6 miljoner svenskar i åldern 15-74 år sysselsatta. I jämförelse med samma månad 2012 har det skett en ökning med ca 60 000 personer. Totalt var det drygt 420 000 vilket ger en … [Read more...]

Arbetsmarknaden – Arbetslöshet 8,4%

I januari 2013 var nästan 4,6 miljoner människor i åldern 15-74 år i Sverige sysselsatta, en ökning med nära 60,000 personer. Det var drygt totalt 420,000 arbetslösa vilket ger en arbetslöshet på … [Read more...]

Arbetsmarknaden stabiliseras?

Under hösten har varslen om uppsägningar varit uppmärksammande i olika sammanhang. Inte minst mot bakgrund av att nivån på varslen kan förebåda hur arbetslösheten kan komma att utvecklas. Därefter … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Färre varsel än befarat

Arbetsförmedlingen senaste statistik för arbetsmarknaden visar att arbetsmarknadsläget fortsatte att försvagas under december 2012 räknat på att det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade till … [Read more...]

Tillväxtbloggen – Konjunkturen försämras i Stockholm

Stockholms Handelskammare bedömer i en rapport att konjunkturen bromsar in. Konjunkturindikatorn går från 7 till 3 under tredje kvartalet 2012. IT-branschen har den lägsta noteringen sedan 2002, året … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Varslen på arbetsmarknaden förblir höga

Arbetsmarknaden fortsatt låg enligt siffror från Arbetsförmedlingen (AF). Varslen ligger på liknande nivå som  vid 2008-2009 års ekonomiska kris. BNP i Sverige minskade med 5% år 2009, men det var … [Read more...]

Stig Björne om den ekonomiska utvecklingen – intervju

Det är helt klart att den svenska arbetsmarknaden är på väg på väg mot nya låga värden. Fram tom 2012 har det funnits optimism kring den ekonomiska utvecklingen i landet och generellt den svenska … [Read more...]

AKU: Nedgången får genomslag på arbetsmarknaden

Arbetskraftsundersökningen (AKU) från september 2012 har publicerats av SCB. Flera av indikatorerna visar att svenska arbetsmarknaden försvagats under hösten 2012, men trenden för antalet arbetslösa … [Read more...]