Arena för Tillväxt: Äldre befolkning blir en utmaning för kommunerna

Demografin i Sverige befinner sig under ett stort omvandlingstryck. För en del kommuner börjar befolkningsstrukturen bli ett problem. Arena för Tillväxt senaste inom demografi handlar om förändringen … [Read more...]

Arena för Tillväxt: ”Näringslivets kompetensförsörjning – dags att agera!”

Nivån på arbetslösheten är ofta i centrum i debatten. Det beror på att Sverige länge haft låga arbetslöshetssiffror, men frågan om det svenska näringslivets kompetensförsörjning förtjänar större … [Read more...]

Arena för Tillväxt: Bemanningsföretagen är smörjmedel

Bemanningsföretag förmedlar ingenjörer, jurister, ekonomer, redaktörer och andra typer av specialister. Företagen genomför rekrytering, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling, outsourcing och … [Read more...]

2010-2025 kommer endast 50% av åldersavgångarna täckas upp

Arena för Tillväxt menar att befolkningsstrukturen blir en kommande stor utmaning. Det är obalans i åldersstrukturen och det ställer höga krav på kommunstyrelsernas förmåga till nytänkande, planering … [Read more...]