Sveriges ekonomi oväntat klen enligt Konjunkturinstitutet

Tillväxten i Sveriges ekonomi fortsätter att vara svagare än normalt enligt konjunkturinstitutets barometerindikator som föll under årets andra kvartal. Den ligger nu fyra enheter under det historiska … [Read more...]