Sveriges befolkning ökar

Statistiken för befolkningsförändringarna i Sverige 2012 har presenterats av SCB. Den visar att Sveriges befolkning fortsätter att öka relativt kraftigt. Under 2012 ökade befolkningen med 73 038 … [Read more...]

”Utbildningsstatistisk årsbok” – Många utbildade i Sverige

SCB har kommit med rapporten ”Utbildningsstatistisk årsbok”. Den visar att knappt hälften av Sveriges 4,9 miljoner invånare i åldern 25–64 år har gymnasial utbildning som högsta utbildning. Stig … [Read more...]

Apotekens tillgänglighet i Sverige

Ny rapport från Tillväxtverket handlar om apotekens tillgänglighet i landet. Myndigheten har haft Regeringens förtroende att följa upp den geografiska tillgängligheten till receptbelagda och … [Read more...]

Arena för Tillväxt: Äldre befolkning blir en utmaning för kommunerna

Demografin i Sverige befinner sig under ett stort omvandlingstryck. För en del kommuner börjar befolkningsstrukturen bli ett problem. Arena för Tillväxt senaste inom demografi handlar om förändringen … [Read more...]