Stor befolkningsökning 2013

2014 ökade den svenska befolkningen. Ökningen är den största sedan 40-talet. Sveriges befolkning uppgick i slutet av året till 9 644 864 personer. Befolkningen har ökat med nästan 90 000 personer … [Read more...]

SCB: En halv miljon nya jobb till år 2035

SCB har räknat fram hur framtidens sysselsättning kommer att utveckla sig. Man räknar med att fram till 2035 så ökar Sveriges befolkning med 1,4 miljoner invånare och ungefär en halv miljon fler än … [Read more...]

Stig Björne: Stockholm har snabb tillväxt

Att Stockholm har en snabb befolkningstillväxt i ett svenskt perspektiv är knappas någon nyhet. Stockholm växer snabbare än de flesta prognoser. En utredning från Stockholms handelskammare visar … [Read more...]