Offentliga sektorns underskott

Enligt den senaste statistiken så uppvisade den svenska offentliga sektorn ett negativt finansiellt sparande om 40 miljarder kronor 2013 (mätt i enligt med EU:s konvergenskriterier). Stig … [Read more...]

SCB-indikatorer

SCB senaste indikatorer redovisar en omfattande genomgång av den ekonomiska utvecklingen det sista kvartalet 2013 och bitvis helåret 2013. Den svenska ekonomin ”växlade upp” under 4:e kvartalet … [Read more...]

BNP fjärde kvartalet 2013

Fjärde kvartalet 2013 hade svensk ekonomi god tillväxt. BNP ökade med 3,1% jämfört med 4:e kvartalet 2012. Dagens Industri meddelade att SME Direkts prognos hade BNP stigit jämfört med motsvarande … [Read more...]

BNP-utvecklingen

Sveriges BNP steg med 0,3 procent det tredje kvartalet jämförd med motsvarande kvartal 2012. Det är hushållens konsumtion som ger störst bidrag till BNP-tillväxten. I jämförelse med andra kvartalet i … [Read more...]

Miljöskatterna minskar

För andra året i rad minskar intäkterna från miljöskatterna till statskassan. Detta efter en period av intäktsökningar sedan mitten av 1990-talet. Intäkterna från miljöskatterna var som högst år … [Read more...]

Svensk ”sparlåga” snart över

Det tror Handelsbanken i sin senaste analys och prognos över utvecklingen i Sverige och internationellt. Svensk BNP-tillväxt har varit svag sedan 2011, i genomsnitt på låga 1,3 procent under 2012 och … [Read more...]

SEB:s bedömning

Även SEB har kommit med en bedömning av den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Man menar att USA står inför en starkt ökande BNP på runt 3,5 procent under åren 2014-2015. Stig Björne Man menar … [Read more...]

Stig Björne: Starkare BNP-utveckling

SCB presenterade utvecklingen av BNP för Sverige. Sveriges BNP ökade med 1,7% under det första kvartalet 2013 i jämförelse med samma kvartal året innan. Det är framför allt två faktorer som ligger … [Read more...]

BNP-tillväxten avtog 2012

Den svenska tillväxten mattades under 2012 och var svagare än åren innan. För helåret 2012 var tillväxten 0,8 procent.  Fjärde kvartalet var den svenska BNP-tillväxten oförändrad, säsongrensad och … [Read more...]

Sverige går bättre än väntat

Det går bättre än väntat för Sveriges ekonomi. Den svenska bruttonationalprodukten (BNP) ökade under det sista kvartalet 2012 i jämförelse med samma kvartal året innan. Ökningen uppgick till 1,4 … [Read more...]

Kan företagen hjälpa oss ur krisen?

Fem ekonomer pekar på OECD-studier som visar att 20-40% av produktivitetsökningen i ekonomin sker genom nya företag, inte gamla. Ökat entreprenörskap följs generellt efter 2 år av en … [Read more...]

Stark BNP-ökning

Trots upsägningar och oroväckande ekonomisk statistik är  Sveriges BNP okay. Under det 3:e kvartalet i år ökade den med 0,7% jämfört med samma period 2011. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog mest … [Read more...]

BNP – Tillväxten i den svenska ekonomin återhämtad

Andra kvartalet i år steg BNP med 0,7% säsongrensad och jämförd med kvartalet innan, vilket var en oförändrad tillväxttakt från första kvartalet. Siffrorna kommer från SCB, "Sveriges ekonomi – … [Read more...]

SCB: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar

Sveriges ekonomi har 2012 visat en bra tillväxt jämfört med ett svagare fjärde kvartal förra året. Tillväxten har avstannat i Europa men Sverige har bra motståndskraft. Låg varuimport innebar att … [Read more...]

SEB:s A-aktie rekyl uppåt de senaste två veckorna

Nu har SEB:s A-aktie haft en rekyl uppåt de senaste två veckorna. Upp från lägstanivån 32 kr upp till ca 38 kr - nästan 20% uppåt alltså. Senast aktien låg på 32 kr var senhösten 2008 (på väg ned) och … [Read more...]