Stig Björne: Lägre bolagsskatter i landet – Globaliseringen vill det

Konjunkturinstitutet har sett över bolagsskatternas utveckling ur ett internationellt perspektiv. Den globaliserade ekonomin har medfört att skattebaser (kapital och högutbildad arbetskraft) rört sig … [Read more...]