Bostadsmarknadsenkäten: Brist på bostäder

På 20 år har Sverige gått från balans eller till om med ett överskott på bostäder till en rejäl bostadsbrist i de flesta kommunerna. Enligt Boverket har runt 85% av kommunerna brist på hyresrätter, … [Read more...]