Boverket – Öka bostadsbyggandet (på gruvorter)

Att det byggs för lite bostäder i Sverige är knappast någon nyhet. Det finns en rad orsaker till detta. Därutöver så byggs det för lite hyresrätter då det är svårt att få ekonomi i detta. Stig … [Read more...]