Exportrådet: Exporten ökar 2013

Enligt Exportrådet som numera heter Business Sweden – en sammanslagning av Invest in Sweden Agency och Exportrådet, tror att den svenska exporten kommer att öka med 2% 2013 och med 4% 2014. Exporten … [Read more...]