Privat riskkapital är försiktigt med Cleantech

Myndigheten Tillväxtanalys visar i en ny rapport för resultatet från regeringsuppdraget ”Förutsättningar för grön strukturomvandling”. Syftet var att belysa förutsättningar och hinder för … [Read more...]

Tillväxtanalys: Privat riskkapital vill helst ej satsa på Cleantech

Tillväxtanalys skriver i en rapport med målet att ta fram kunskap om förutsättningar och hinder för riskkapitalinvesteringar inom ”Cleantech”, att segmentet har svårt att attrahera in … [Read more...]