Handeln ökade i januari

Enligt siffror från HUI och SCB ökade i januari 2013 försäljningen i detaljhandeln i löpande priser med 3,1% jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 4,1% och … [Read more...]

Stig Björne: Detaljhandeln i december 2012

December 2012 ökade försäljningsvolymen med 2,5% i jämförelse med samma månad 2011. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,6%. Det visar nya data från HUI Research och … [Read more...]

Detaljhandeln håller emot

Ny statistik från SCB och HUI Research har kommit kring utvecklingen av detaljhandeln. Den visar att försäljningsvolymen ökade med 0,9 procent i november jämfört med samma månad förra året. … [Read more...]