Den demografiska utmaningen

Demografin i Sverige är utmanande. Det vet vi.  Många kommuner har en mycket ogynnsam demografisk struktur. Det finns för få unga i relation till andelen äldre. Generellt måste en större andel äldre … [Read more...]

Sammanfattning av den ekonomiska utvecklingen i indikatorer

SCB har en mycket användbar sammanställning av faktorerna som visar på tillväxten. Det finns ekonomisk statistik, demografi, fastighetsstatistik, arbetsmarknad, handel mm. En speciell faktor säger … [Read more...]

Demografin i EU – bra barnomsorg ger fler födslar

Statistik från SCB visar att barnafödandet minskar  inom EU, vilk härrör från den allmäna ekonomiska krisen. EU tampas med demografiska utmaningar som förstärkts av den ekonomiska krisen. De två stora … [Read more...]

Allt fler högutbildade i Sverige

Antalet personer med eftergymnasial utbildning (mest med högskoleutbildning) i Sverige ökar. Mer än var 3:e svensk i åldern 25år till 64 år (39%) har eftergymnasial utbildning. Anledningen till det … [Read more...]

Arena för Tillväxt: Äldre befolkning blir en utmaning för kommunerna

Demografin i Sverige befinner sig under ett stort omvandlingstryck. För en del kommuner börjar befolkningsstrukturen bli ett problem. Arena för Tillväxt senaste inom demografi handlar om förändringen … [Read more...]

SCB: Vi lever längre – medelålder kanske 90 år 2060

Den svenska medellivslängden har ökat nästan oavbrutet sedan mitten av 1800-talet. Undantagsvis gäller när farsoter drabbat Sverige i slutet av 1910- och 1960-talet. Då sjönk männens medellivslängd. … [Read more...]