SEB:s bedömning

Även SEB har kommit med en bedömning av den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Man menar att USA står inför en starkt ökande BNP på runt 3,5 procent under åren 2014-2015. Stig Björne Man menar … [Read more...]

EU-ländernas ekonomier går åt olika håll

Swedbank skriver i sitt senaste nyhetsbrev att reformtakten måste öka. Swedbank pekar på att konvergensen inom eurozonen fram till 2007 var tydlig gällande BNP-tillväxt, priser och räntor, men att … [Read more...]